Dijital Dönüşüm uzun bir süreç olarak ele alınmalı ve bu süreç şirket kimliği ile uyumlu halde projelendirmelidir. Dijital Dönüşüme hazırlık müşterinin sistem aksaklıklarının tespiti ve dijital olgunluk matrisininin belirlenmesin, projelendirme kısmına kadar süren bir iş akışı ile gerçekleşir.