Enerji ve Doğal Kaynaklar

Rekabetin hızla arttığı piyasalarda firmaların temel hedefi, satış ve dağıtım kanallarını en etkin şekilde yönetirken, kârlılığı ve verimliliği de en yüksek seviyede tutmaktır.

Çözümlerinin, işletmelerin boyutu ve sektör gereklilikleri doğrultusunda özelleşen ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uyarlanması ve kurgulanması aşamalarında, Modernistasyon uzman proje ekipleri danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır. 

Tarım Endüstrisi

Tarım endüstrisi; robotik projelerle desteklenir iken, hava-durumundan, toprağın verimine kadar bir çok alanda IoT teknolojilerinden yararlanmaktadır.

Tüketici Ürünleri

Perakende sektöründe ki mal sirkülasyonunun kontrolü muhakkak doğru entegrasyonlar ile kurgulanmış ERP sistemleri ile sağlanmalıdır. Tüketici Endüstrisinin E-Ticaret ile paralel hale gelmesi dijitalleşmeyi zorunlu kılmıştır.

Moda

Moda sürekli kendini yenileyen bir konumda olmakla birlikte, eşssiz tasarımların birbirleri ile olan yarışları rekabeti de beraberinde getirmekte, Dijital satışlar modayı desteklemekte ve tüketicilere farklı bakış açıları sağlamaktadır.

Yaşam Bilimleri

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetimizde, dijitalleşen dünyada işletmelere rehberlik edebilmek, mevcut durumlarını belirlemek, dijital stratejilerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyacakları hizmetler bir arada sunulmaktadır.

Buradaki amaç işletmelerin mevcut durumlarına göre önceliklerini belirleyerek temelinde insan olgusunun yer aldığı bu dönüşümü kendi kültürlerine en uygun şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

Perakende

Perakende sektöründe ki mal sirkülasyonunun kontrolü muhakkak doğru entegrasyonlar ile kurgulanmış ERP sistemleri ile sağlanmalıdır. Tüketici Endüstrisinin E-Ticaret ile paralel hale gelmesi dijitalleşmeyi zorunlu kılmıştır.

Toptan Satış Dağılımı

Toptan satış dağıtımı depo,stok ve ticari döngünün birbirleri ile entegre şekilde çalışma düzenine sahip olduğuı bir alandır. Ödeme yöntemlerinin dijitalleştiği ve çeşitlendiği günümüzde muhasebe ve finans döngüsünün takibi elzemdir.